Știați asta?

Ceva bizar!!!

… În acest an avem 4 date neobișnuite:

1 / 1/ 11, 11 / 1/ 11, 1 / 11 / 11 și 11 / 11 / 11

Adunați ultimele 2 cifre ale anului nașterii dumneavoastră și adăugați vârsta pe care o veți avea în acest an…

Ar trebui ca totalul să fie 111, la toată lumea!!! (Încercați și cu datele prietenilor, rudelor sau altor persoane cunoscute …).


Discover more from Asociația LUX INVICTA

Subscribe to get the latest posts to your email.

About the Author

Leave a Reply

You may also like these

Discover more from Asociația LUX INVICTA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading