SINTEZA Apel: “DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE”

Aplică aici >>>

 

PROGRAM DE FINANȚARE:
“PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ”

PERIOADA PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR:
01.03.2024 – 15.04.2024

ALOCARE FINANCIARA APEL PROPUNERI DE PROIECTE:
9 milioane EUR

VALOARE ELIGIBILA PROIECT:
Valoarea finanțării nerambursabile = minimum 25.000 euro și maximum 70.000 euro. Valoarea finanțării nerambursabile se va determina în funcție de gradul de digitalizare a ONG-ului la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, conform DESI (2021), astfel:

– 25.000 și 40.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 5 criterii DESI;
– 40.001 și 55.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 7 criterii DESI;
– 55.001 și 70.000 euro pentru îndeplinirea a cel puțin 9 criterii DESI.

VALOARE CONTRIBUTIE PROPRIE A BENEFICIARULUI SI PARTENERILOR:
Beneficiarul va asigura din surse proprii o cofinanțare de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente ajutorului de minimis.

DURATA PROIECTELOR:
Maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, dar fără a depăși data de 31.12.2024

REGIUNI DE IMPLEMENTARE:
Toate regiunile de dezvoltare

SOLICITANTI ELIGIBILI:
Organizaţii neguvernamentale (ONG), constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare referitoare la asociaţii şi fundaţii, cu sediul social sau un punct de lucru în România, înființate cel târziu la data de 31 decembrie 2022. Solicitantul se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 5 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI 2021). Va fi încurajată participarea solicitanților cu un nivel actual de digitalizare scăzut. Se va puncta angajamentul ca în urma implementării proiectului, solicitantul să atingă un grad ridicat de digitalizare (cel puțin 5 criterii îndeplinite din cele 12, conform DESI 2021).

INDICATORI PROIECT:
Indicatori prestabiliti de realizare:
a.1. Număr de beneficiari care sunt sprijiniți în vederea transformării digitale a organizației prin investiții în infrastructura digitală.
a.2. Număr de cursuri dedicate competențelor digitale ale personalului (angajați și voluntari) în ceea ce privește furnizarea de servicii la distanță beneficiarilor.

Indicatori suplimentari de realizare:
b.1. Numărul de criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI 2021), ca urmare a implementării proiectului de transformare digitală (minim 5 criterii DESI).

Indicatori suplimentari de rezultate:
c.1. Creșterea conștientizării despre problemele și soluțiile pe care ONG-ul le adresează, ca urmare a implementării proiectului de transformare digitală, la finalul perioadei de sustenabilitate.
c.2. Evoluția gradului de digitalizare al solicitantului prin creșterea numărului cu minim 1 criteriu DESI în perioada de sustenabilitate, în plus față de momentul finalizării proiectului (numărul de criterii DESI suplimentare).

ACTIVITATILE ELIGIBILE:
Activități pentru investiții în infrastructura digitală a ONG-urilor:

– Achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice.
– Dezvoltarea de aplicații software dedicate sectorului ONG.
– Activități privind dezvoltarea competențelor digitale ale personalului și voluntarilor.
– Dezvoltarea de platforme și soluții CRM.
– Alte activități privind achiziția de active necorporale.

CHELTUIELI ELIGIBILE:
a) Cheltuieli privind consultanța pentru întocmirea documentației.
b) Cheltuieli privind investițiile în infrastructura digitală.
c) Cheltuieli privind participarea la programe de dezvoltare a competențelor digitale.
d) Cheltuieli cu serviciile de dezvoltarea de platforme și soluții CRM.
e) Cheltuieli privind achiziția de active necorporale.
f) Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software.
g) Cheltuieli privind realizarea/modernizarea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului.
h) Cheltuieli aferente achiziționării/dezvoltării unui website de prezentare a ONG-ului.
i) Cheltuieli aferente achiziționării/închirierii, pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou.
j) Cheltuieli cu serviciile de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil.
k) Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing.
l) Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice.
m) Cheltuieli privind achiziţionarea de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi.
n) Cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing și de stocare a datelor.
o) Cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT.
p) Cheltuielile cu resursele umane implicate în managementul de proiect.

Achiziția de echipamente (hardware) este eligibilă în valoare maximă de 1/3 din bugetul total eligibil al proiectului.

Cheltuielile prevăzute la literele b) și c) nu pot depăși, cumulat, 50% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate vor fi suportate de beneficiar.

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cazul în care nu sunt cheltuieli deductibile, este suportată din bugetul de stat.

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these