Jocuri pentru recunoasterea structurii silabice a cuvintelor

Învățător IONESCU DAN

Grup Școlar “Preda Buzescu ” Berbești – Vălcea

Dacă din clasa I copiii sunt solicitați să gândească, să-și exprime opinii personale, să argumenteze, să caute soluții optime, înseamnă că dobândesc de la bun început deprinderi esențiale pentru întreaga perioadă de școlarizare, pentru întreaga lor viață. Pentru a putea vorbi și gândi corect, este necesar să dăm copiilor noțiuni clare, bine precizate, corecte. Să-i învățăm să folosească în vorbire, cuvinte al căror înțeles îl cunosc bine.

Elevii clasei I sunt obligați să recurgă la diverse operații și procedee logice nu numai pentru acumularea unor simple reprezentări. Pentru stăpânirea temeinică a unei noțiuni este necesar un anumit exercițiu de aplicare în practică a acestei noțiuni.

Trecând de la reprezentări la noțiuni, copilului i se dezvoltă memoria, gândirea activă, proces în care un rol important îl joacă limbajul. Jocurile cuprind sarcini didactice care contribuie la valorificarea creatoare a deprinderilor și cunoștințelor achiziționate, la realizarea transferurilor între acestea, la dobândirea de noi cunoștințe prin mijloace proprii.

Astfel, după învățarea unui număr de 5-6 litere se poate utiliza jocul Cine formează mai multe? Se scriu pe tablă literele: a, m, î, n, r, e și li se cere elevilor să compună cât mai multe silabe formate din două litere. Se precizează că sunt silabe numai acele combinații care pot fi folosite în formarea cuvintelor.

Schimbați litera (sau silaba)

Scopul urmărit în acest joc este activizarea și îmbogătirea vocabularului, dezvoltarea capacității de selectare, a mobilității gândirii și a expresivității limbajului.

Sarcina didactică: formarea de cuvinte cu sens prin schimbarea unei litere sau a unei silabe:

a) Cuvinte formate din 1-2 silabe prin schimbarea primei sau ultimei litere sau silabe:

b) Cuvinte formate din 2-5 silabe prin menținerea primei silabe:

c) Cuvinte formate din 2-4 silabe cu menținerea unei silabe:

Jocul se poate desfăsura individual sau în colectiv.

Cu deosebit succes se desfășoară jocul Literele se plimbă. Jocul – bazat pe întrecere – contribuie la consolidarea citirii și scrierii literelor învățate și a deprinderii de a forma cuvinte monosilabice din câte 2 litere. Se lucrează cu două feluri de jetoane, imprimate în culori diferite. Elevilor li se împart câte două (sau trei) jetoane din prima categorie și mai multe jetoane din cea de-a doua (grupuri de două litere, câte o singură literă). Li se cere să “plimbe” câte o litera, așezând-o pe rând, înaintea sau înapoia fiecărui grup format din două litere și să scrie apoi în caiete cuvintele corecte obținute astfel. De exemplu: se dau grupurile ca și do, literele care “se plimbă” în dreapta acestora (deci, care se adaugă după ele), fiind: i, p, r. Elevii obțin, astfel, cuvintele: cai, cap, car, respectiv doi, dop, dor. Sau grupurile din două litere ar și al, iar literele “plimbate” în fața lor c, b, v. Se vor forma cuvintele: car, bar, var ; cal, bal, val.

Dacă vrem să complicăm jocul, combinăm cele două cerințe date de prima dată, elevii având ca sarcină “să plimbe” litere și după, și înaintea acelorași grupuri. Vor câștiga elevii care reușesc să formeze corect toate cuvintele posibile.

Jocul Pătrate distractive de tip rebus, solicită gândirea elevilor și se bazează pe absența vocalelor sau consoanelor dintr-un cuvânt. La începutul practicării acestui joc se vor folosi ilustrațiile, pentru a ușura sarcina elevilor și a-i obișnui cu acest fel de activitate, după care pot să lipsească, fiind puși în situația de a găsi mai întâi cuvântul și apoi să-l completeze, în acest caz însă se vor folosi cuvinte scurte.

Exemplu:

Lipsind ilustrațiile, copiii au completat pătrățelele în mai multe variante: URS, LUP, ORA, LAN, CAI, UNU, LAT, CAR, PARǍ, SARE, CANǍ.

Acest joc contribuie și la formarea deprinderii de scriere corectă a cuvintelor, fără omisiuni de litere.

Exercițiile de compunere a cuvintelor din silabe încurcate sau a propozițiilor din cuvinte încurcate desfășurate sub formă de joc, în diferite variante, vizează dezvoltarea gândirii și a deprinderii de scriere.

Jocul Descurcă silabele va începe cu o scurtă povestire: “Ionel a compus două cuvinte formate din câte trei silabe, dar surioara lui mai mică i le-a stricat. Puteți voi să le aranjați din nou și apoi să le scrieți?” Li se va spune ce silabă au intrat în componența cuvintelor pentru a le alege și ei din alfabetar, după care vor fi lăsați să refacă cuvintele:

CI -ȘE -POA

-CAN -ȚA VA -RE

După un timp de gândire copiii au alcătuit cuvintele: CIREȘE, VACANȚA, VAPOARE.

O variantă a acestui joc, cu cerințe sporite, este Cine găsește mai multe? care constă în a forma cât mai multe cuvinte din silabe date la întâmplare. Li se poate spune câte cuvinte se pot găsi pentru a se strădui fiecare să ajungă la această limită.

Asemănătoare sunt și alte jocuri.

În jocul Scara cuvintelor elevii au sarcina de a găsi și a scrie cuvinte cu aceeași literă în ordine crescătoare după numărul silabelor sau literelor. De exemplu:

a –

a – ac

a – așa

a – acum

a – albină

a -așteaptă

a – ascultător.

Jocul Razele soarelui pretinde elevilor să găsească cuvintele care formează razele soarelui cu litera ce se află în mijloc, după un model:

Un joc foarte interesant îl constituie Citește și potrivește, prin care se urmărește formarea și consolidarea deprinderii de a citi corect, conștient și expresiv. Pe tabla magnetică se fixează tabloul pe care sunt scrise unele silabe. Se cere elevilor să aleagă dintre jetoane pe acelea care corespund și să le așeze în mod corespunzător. De exemplu:

bi – ci – ele – tă că-ru-ța sa-ni-e

Tot astfel, se împart elevilor jetoane cu imagini de obiecte (tramvai, tren, avion) și li se cere să caute cartonașul cu denumirea fiecărui obiect din desen și să le plaseze la locul potrivit.

În final, elevii sunt puși să citească și să scrie cuvintele identificate.

Jocul păcălelilor

Li se adresează elevilor “întrebări-capcană”. Elevii trebuie să răpundă cu “da” sau “nu”.

– Cuvântul mașină începe cu sunetul a?

– Strugurii se coc iarna?

– Fulgii de zăpadă sunt albăstrui?

Păpușa Oanei este drăguță. – Aceasta este o întrebare?

– După litera m, în alfabet urmează litera o?

Scrie titlul este alt joc foarte îndrăgit de copii, care stimulează gândirea și interesul elevilor:

8 Acest cerc cu silabe conține titlul unei lecții învățate de copii, pe care ei trebuie să-l găsească.

În același fel se vor desfășura jocurile cu compunere a propozițiilor din cuvinte încurcate. În jocul: “Aranjează-le în ordine” se dau cuvintele: cere, ochelari, de, Costache, o pereche.

În jocul Față-n față se cerea elevilor să scrie cuvinte cu cele două feluri de grupuri de litere învățate: cincichiuvetă; geantăgheată; girafăghiocel.

Scrie-mi numele este un joc care urmărește depistarea elevilor care greșesc la scrierea grupurilor de litere. Elevii vor primi imagini a căror denumire conține grupuri de litere și vor trebui să scrie numele fiecărei imagini pe partea opusă (ghiocel, ochelari, cercel, ghem, chibrituri).

Formarea deprinderii de a scrie corect grupurile de litere se realizează și prin jocurile “Completează ce lipsește”, “Completează propoziția” care se pot desfășura sub formă de întrecere. (exemplu: măr ge le, ri di che; “Marcel se joacă cu mingea“).

Pentru formarea deprinderii de a scrie corect cuvintele care conțin diftongi se pot practica jocurile Alege și scrie, Ghicește unde s-a ascuns?. Li se va cere elevilor să aleagă dintr-o lecție numai acele cuvinte care conțin diftongi și să le scrie sau din mai multe cuvinte spuse să le rețină și să le scrie pe acelea care au diftongi.


Discover more from Asociația LUX INVICTA

Subscribe to get the latest posts to your email.

About the Author

Leave a Reply

You may also like these

Discover more from Asociația LUX INVICTA

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading