GRUPUL ȘCOLAR „PREDA BUZESCU” BERBEȘTI – TRECUT, PREZENT, VIITOR –

Orașul Berbești este una din importantele așezări ale județului Vâlcea, având o poziție central – vestică, la o depărtare de 78 km de Râmnicu Vâlcea. Este așezat pe cursul inferior al râului Tărâia, la ieșirea din Subcarpații Olteniei. Paralela de 450 latitudine nordică marchează hotarul orașului la nord, iar meridianul de 240 longitudine estică trece pe hotarul estic al localității.

Oficial, primele școli cu învățători apar în satele Slăvești și Berbești din 1838. Învățător în Slăvești era Ion Slăvescu, iar în Berbești Gheorghe Ionescu și, din 1840, Constantin Popescu. Cursurile școlare au fost întrerupte în 1848 din cauza revoluției. În satul Slăvești, cursurile s-au reluat în 1850, prin înființarea a două școli: cea publică și cea particulară, conduse de un singur învățător – Ion Mihăileanu. Școala din satul Berbești a fost deschisă în 1857 având ca învățător pe Popa Gheorghe.

Primele localuri de școli s-au construit după 1864. Localuri moderne de școli s-au construit în anul1952 (școala din satul Berbești) și anul 1960 (școala de la Slăvești).

Din anul școlar 1971 – 1972, în localitate s-a înființat treapta I de liceu.

In anul 1976, a fost dată în folosință actuala clădire cu parter și etaj. Aici va funcționa, începând cu anul școlar 1985 – 1986, și treapta a II-a de liceu.

Paralel cu învățământul liceal a funcționat învățământ profesional, de ucenici, de maiștri și postliceal.

În anul 1990, școala își schimbă denumirea și devine Grupul Școlar Industrial Minier. Din anul 1999, prin ordin de guvern, grupul școlar se va numi „Preda Buzescu”.

Între anii 1990 – 1999, școala a avut calificări profesionale cu preponderență de domeniul minier (electromecanic carieră, electronist automatizări miniere, mineri, mecanic de mină, electrician de carieră, topografi).

După anul 1999, când Exploatarea Minieră de Cariere Berbești, a intrat în restructurare, politica școlii a vizat orientarea spre celelalte sectoare de dezvoltare industriale și sociale (mecanic auto, electromencanic mașini și utilaje industriale, electronist RTV, lenjer, zidar-pietrar-tencuitor, construcții și lucrări publice).

Grupul Școlar „Preda Buzescu” deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 30 kilometri pătrați. El oferă instruirea și educarea copiilor / elevilor pentru următoarele cicluri de învățământ: preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, postliceal (Școala de maiștri), invatamant Frecventa Redusa, în conformitate cu idealul educațional.

Unitatea noastră școlară oferă instruire în domeniile: mecanic, electromecanic, transporturi etc. Fiind singura unitate școlară de acest fel din această zonă ea recrutează elevi din întreaga regiune. Unitatea cuprinde: Liceu Teoretic, Școală de arte și meserii, un liceu profesional și un ciclu de calificare postliceală.

Grupul Școlar „Preda Buzescu” școlarizează un număr de 1574 elevi distribuiți astfel: învățământul preprimar – 165 copii, în învățământul primar – 250 elevi, în învățământul gimnazial – 304 elevi, în învățământul liceal (zi)- 496 elevi, învățământul liceal (frecventă redusă) – 115 elevi, învățământ profesional – 244 elevi .

Școala are un personal didactic format din 74 de persoane și un personal administrativ de 15 de persoane.

Unitatea noastră școlară își propune ca scop principal să ofere locuitorilor din zona central – vestică a județului Vâlcea, oportunități de educație și instruire accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei, sporirea calității vieții care să contribuie la prosperitatea economică a zonei.

În ultimii ani, școala a fost implicată în mai multe proiecte de colaborare internațională cu parteneri din Italia, Suedia, Germania Finlanda, Belgia, Spania etc.

În prezent, în cadrul Grupului Școlap „Preda Buzescu” se derulează mai multe proiecte de finanțare:

– construcția unei noi școli pentru clasele I-VIII, care include și o sală de festivități;

– proiectul „Campus Preuniversitar”

– construcția unei grădinițe.

Scoala va asigura fiecărui elev condițiile pentru cea mai bună, completă și utilă dezvoltare, în parteneriat și cooperare cu factorii sociali, promovând toleranța și înțelegerea între copiii de origine socio-culturală și lingvistică diferită.

Misiunea școlii este de a fi deschisă pentru toți cetățenii, spre a le oferi șanse egale de dezvoltare personală și profesională.

Școala va interveni în analizarea și prognozarea nevoilor fiecărui elev de a se simți competent în a deține și utiliza informația, deschis spre schimbare și spre învățarea și respectarea valorilor unei societăți democratice compatibilă cu dimensiunea europeana a educatiei și va urmări asigurarea condițiile de împlinire profesională a cadrelor didactice, într-un climat de muncă sănătos, bazat pe responsabilitate, spirit de echipă, performanță și excelență.

Misiunea unității școlare este cunoscută și asumată de către toate grupurile de interes reprezentate în școală: părinți, elevi, profesori, autorități locale, agenți economici, alți reprezentanți ai comunității.

Intr-un peisaj educațional deseori confuz și asaltat de probleme diverse, scoala noastră promovează un demers educațional de foarte bună calitate, care asigură atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-un climat de siguranță fizică si psihică.

Director prof. Georgescu Claudiu

înv. Ionescu Dan

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these