Despre noi

Asociația LUX INVICTA are ca scop acordarea de sprijin psiho-social persoanelor aflate în dificultate, celor aflate în criză sau cu risc crescut de victimizare.

De asemenea Asociația se va ocupa de protejarea patrimoniului cultural, protejarea mediului,  promovarea proiectelor cultural-educative si de cercetare, promovarea și protejarea resurselor naturale, promovarea imaginii României cu valorile sale, promovarea istoriei României, consolidarea democrației, asocierea cu instituții naționale și internaționale în vederea facilitării schimburilor de experiență, facilitarea schimburilor de experiență între state, promovarea valorilor culturale, susținerea tratamentului egal și nediscriminatoriu.